top of page
services for POLISH SPEAKERS
zakres usług
 • dzieci i młodzież

  • opóźnienia i zaburzenia mowy, tj. trudności w wymawianiu dźwięków

   • artykulacja

   • fonologia

   • apraksja mowy

  • opóźnienia i zaburzenia językowe / rozwoju mowy, tj. trudności w rozumieniu i używaniu słów i myśli

  • wady płynności wymowy, tj. jąkanie

  • świadomość fonologiczna, tj. zdolność wyodrębniania elementów strukturalnych, z których składa się mowa

  • zaburzenia czytania i pisania

  • zaburzenia mijofunkcjonalne

 • osoby dorosłe i starsze

  • trudności komunikacyjne związane z

   • udarami i urazami mózgu, jak afazja, dyzartria lub apraksja mowy

   • postępującymi stanami neurologicznymi, jak choroba Parkinsona lub demencja

   • zaburzeniami poznawczo-komunikacyjnymi, np. percepcja, pamięć, rozumowanie i ocena

  • zaburzenia połykania

  • zaburzenia mijofunkcjonalne

Polish
bottom of page